Tja, het is tegenwoordig een terugkomend gespreksonderwerp bij basisschoolleerkrachten, politici en ouders; ICT-les voor kinderen. In dit digitale tijdperk ontkom je niet aan het beheersen van technische vaardigheden. Alle beroepen hebben, op welke manier dan ook, te maken met ICT. Ook kinderen spenderen steeds meer tijd aan digitale middelen; de apps Instagram, Musical.ly, Snapchat en YouTube worden veelvuldig gebruikt op mobiele telefoons. Is het dus niet verstandig om basisschoolleerlingen verplicht ICT-les te geven?

Het is ondenkbaar voor leerkrachten; lesgeven zonder digibord, iPads of laptops. Je kunt beter differentiëren, aansluiten bij de leerbehoeften van de leerlingen en daarbij worden leerlingen gemotiveerd om een actieve rol aan te nemen tijdens de les. Voor de pabo heb ik onderzoek gedaan naar “De motivatie van leerlingen in het rekenonderwijs”. Hieruit is gebleken dat de inzet van ICT-middelen een positieve bijdrage kan leveren aan de betrokkenheid en motivatie van leerlingen.

Daarnaast zijn er de “21st century skills”. Dit is een verzamelnaam voor vaardigheden die kinderen nodig hebben om succesvol te kunnen functioneren in de (toekomstige) maatschappij. Deze 21st century skills bestaan uit 11 uiteenlopende vaardigheden;

 • Creatief denken;
 • Kritisch denken;
 • Zelfregulering;
 • Samenwerken;
 • Probleem oplossen;
 • Sociale en culturele vaardigheden;
 • Communiceren;
 • Informatievaardigheden;
 • Mediawijsheid;
 • Computional thinking;
 • ICT- basis vaardigheden.

 

Bij de laatste vier dikgedrukte vaardigheden staan ICT en technologie centraal. Kinderen moeten leren hoe ze om moeten gaan met social media, persoonlijke gegevens (privacy), de gevaren én kansen van het internet. Ook bij de andere vaardigheden speelt ICT tegenwoordig een grote rol. Vroeger communiceerden mensen door af te spreken en/of elkaar brieven te schrijven. Tegenwoordig kan je “appen”, “snappen” en “Facetimen” en gaat de communicatie een stuk sneller. Het is naar mijn idee dus noodzakelijk om de leerlingen hierin te ondersteunen. ICT-middelen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en ik vind dat leerkrachten de taak hebben om leerlingen hierin te onderwijzen. Digitale geletterdheid hoort volgens het SLO bij het “curriculum van de toekomst”, dus genoeg redenen om ICT een vaste plaats in het onderwijs te geven!

Ook Ernst-Jan Stigter (2017), directeur van Microsoft Nederland, vindt dat er tijd vrij gemaakt moet worden voor het aanbieden van ICT-lessen; “Op dit moment leiden we kinderen op voor de banen van vroeger, niet die van de toekomst. Onze kinderen leren al twaalf jaar lang precies hetzelfde, terwijl de wereld om hen heen veranderd is. Met het vak digitale geletterdheid willen we ze dat leren, maar we willen ze ook leren hoe ze met technologie kunnen werken.” 
Ton Wilthagen (2017), arbeidsmarktdeskundige aan de Universiteit van Tilburg, deelt deze mening; “In andere landen leren kinderen al wel programmeren en hoe een computer werkt. Als we willen dat onze kinderen het later goed doen op de arbeidsmarkt, zullen we ze dat ook moeten leren.”

Helaas loopt Nederland wel achter met ICT-gericht onderwijs. Dat blijkt uit onderstaande bron van de Europese Commissie;

schermafbeelding-2018-03-01-om-16-26-04

Veel Europese landen hebben ICT-lessen al opgenomen in hun lesprogramma. Er wordt in Nederland wel over gesproken, maar concrete plannen, die op korte termijn uitgevoerd zullen worden, zijn nog niet bekend. Dit kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben. Nederlandse kinderen groeien vandaag de dag op met ICT-middelen om zich heen; ze weten niet beter. Is er dan nog wel ICT-les nodig? JA! Juist omdat kinderen zoveel in aanraking komen met het internet, is het belangrijk om ze te waarschuwen voor de gevaren en te wijzen op de kansen die het internet biedt.

Ik wil dit blogartikel graag afsluiten met een afbeelding en quote van de Afrikaanse leraar Mr. Kwadwo. Hij geeft op een heel andere manier ICT-les dan wij het hier in Nederland gewend zijn. Zie hier een les over Microsoft Word;

word

Microsoft Word op een school in Afrika                             Microsoft Word op een school in Nederland   

 

“I do it to make my students understand what I‘m teaching. At least to give a picture of what they will see if they were behind a computer.”

 

Vond je dit een leuk artikel of wil je erop reageren? Plaats dan een reactie! Ik ben ook heel erg benieuwd naar de visies van anderen!

Bron:
RTL Nieuws. (2017). “Kinderen moeten verplicht computerles krijgen om werkloosheid te voorkomen”. Geraadpleegd op 1 maart 2018, van
www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/kinderen-moeten-verplicht-computerles-krijgen-om-werkloosheid-te-voorkomen